Feb 16

Kako položiti pravosudni ispit

by admin in Blog 1 comments 16349

Kako položiti pravosudni ispit

Drage kolege, tekst “Kako položiti pravosudni ispit” namenjen je diplomiranim pravnicima koji, kako i naslov kaže, nameravaju da prijave polaganje pravosudnog ispita. Read more

Javni beležnici u Beogradu

Ovo su javni beležnici u Beogradu. Potrudićemo se da pravovremeno izvršimo izmene na ovom spisku ukoliko ih bude bilo. Read more

Feb 16

Tehnološki višak

by admin in Sudska praksa 0 comments 1503

Sudska praksa - Tehnološki višak

Ko je “tehnološki višak”? Odgovor se nalazi u presudi Vrhovnog kasacionog suda Rev2 574/10 od 18. februara 2010. godine. Read more

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Predstavljam Zakon o sprečavanju nasilja u porodici… Read more